İş Bırakma Dilekçe Örneği

Her işçinin yasalar altında güvence altına alınan haklarından biride iş Bırakma hakkıdır. Çalıştığı görevden ayrılmak isteyen işçinin bunu yazılı bir dilekçe ile işverene bildirmesi gerekmektedir.  Aşağıda yayınlanan İş Bırakma Dilekçe Örneği en sade hali ile basit bir dilekçe örneği olarak yayınlanmaktadır. İş bırakma dilekçesi işçinin kendisi tarafından kendi el yazısı ile doldurulmalıdır ve iki nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Tarih:____/___/_____

______________________________’ne,

____________________

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN

SSK No

Adı ve Soyadı

Adresi

İmzası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir