Kayıp Kaçak Bedeli İade Dilekçesi

Kayıp kaçak bedeli iadesi için Kaymakamlık tüketici heyetine dilekçe vermek gerekmektedir. Elektrik şirketlerinden, en son tüketici derneklerinin mahkemeleri kazanmasıyla kayıp kaçak bedeli iadelerini almak mümkündür. Bu mahkeme kararları emsal teşkil edilmektedir. Fakat bunun için Kaymakamlık Tüketici Hakemliği’ ne ya da mahkemeye dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

 

Dilekçe için aşağıdaki örnek kayıp kaçak iade dilekçesinden faydalanabilirsiniz.

 

 

…………………….Kaymakamlığı’na

 

 

Şikayet eden

Adres-telefon

Şikayet edilen elektrik firması

Adresi

Şikayetin parasal değeri

 

Kısaca konu

 

Detaylı bir şekilde istenen kayıp kaçak iade bilgilerinin verilmesi.

 

Hukuki nedenler   : 4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

 

Hukuki deliller.    : Ödeme belgeleri, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil ve emsal kararlar.

 

İstem sonucu.      : İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/kaçak adı altında haksız ve hukuksuz olarak ödediğim………₺ toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanarak, işlemiş faizi ile birlikte toplam olarak tarafıma iadesine karar vermenizi saygılarımla arz ve talep ediyorum.

 

İmza

Kayıp kaçak bedeli iade dilekçesini bu örnekteki maddelere uygun olarak yazıp ilgili kurumlara teslim edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir