“asalet tasdik sınav sonuçları”

Memura Asalet Sınavı

Memurların adaylık sürecinin ardından asil memur olabilmesi için tüm kadrolardaki birimlerde asalet sınavı uygulanmaktadır. Asalet sınavına katılmaya hak kazana memurların sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olması gerekir. Memurların asalet sınavına katılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır.

Öncelikli olarak aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara geçişi yapılamamaktadır. (daha&helliip;)

Yukar k