“bağkur prim borcu sorgulama”

Bağkurluların Borçları Siliniyor mu?

Bağkurluların borçları siliniyor mu sorusu son günlerde borçlu bağkurluları heyecanlandıran bir konu oldu. Borçlu olan bağkurlular mevzuat gereği devletten parasız sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu mağduriyeti giderebilmek adına, hükümet torba yasaya toplumda bağkurluların borçları siliniyor diye söylenen bir yasa ekledi. (daha&helliip;)

Yukar k