İş Bitirme Belgesi Formu

Genel olarak inşaat sektöründe kullanılan İş Bitirme Belgesi sözleşmeli işlerde sözleşmeye konu olan işin tamamlanmasının ardından sözleşmede sorumlu olarak gözüken inşaat mühendisi için düzenlenen bir formdur. Bir inşaat mühendisi ne kadar çok iş bitirme belgesine sahip olursa o kadar fazla deneyi kazanır ve iş bulma potansiyeli yükselir. İş Bitirme belgeleri genelde hazır olan matbu formlardır ve işin özelliklerine göre doldurulur ve ilgili birimlerce imzalanarak kayıt altına alınır. İş Bitirme Belgesi Formu inşaat mühendisinin başarı performansınıda yansıtmaktadır. Çünkü ihalelin tüm detayları ve inşaatın ne kadar sürede tamamlandığı gibi ince teknik detaylar bile bi formda yer almaktadır. İş bitirme belgesi için örnek vermek gerekirse;

İŞ BİTİRME BELGESİ

işveren : ………………………………………….. …………..,……

işyeri : ………………………………………….. …………………

işin Adı : ………………………………………….. …………………

ilgilinin Adı ve Soyadı : ………………………………………….. …………………

Belgenin ne sıfatla verildiği (1):………………………………………. ………………,……..

inşaatın Sınıfı :…………………………………………. …………………..

Rakam ve Yazı île

ilk Keşif Tutarı :…………………………………………. …………………..

Son Keşif Tutan (2) :…………………………………………. …………………….

Sözleşme Tarihi :…………………………………………. …………………….

Geçici Kabul Tarihi :…………………………………………. …………………….

Kesin Kabul Tarihi :…………………………………………. …………………….

İMZA (*)

AÇIKLAMA:

1. ilgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif tutarı (her/türlü fiyat farkları hariç)  Madde 8/ll-c’ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerim gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.

NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6’daki bu işe ait müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve iskan Bakanlığına gelmiş olması gerekir.

Madde 8/ll-c’ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir