İş Bitirme Belgesi Örneği

Sözleşme kapsamında yapılan işlerin tamamlanmasının ardından taraflar arasında İş Bitirme Belgesi düzenlenir ve ilgili makamlarca imzalanarak kayıt altına alınır. Aşağıda sizlerle bir İş Bitirme Belgesi Örneği paylaşıyoruz;

İŞ BİTİRME BELGESİ

işveren : ……………………………………………………….,……

işyeri : ……………………………………………………………..

işin Adı : ……………………………………………………………..

ilgilinin Adı ve Soyadı : ……………………………………………………………..

Belgenin ne sıfatla verildiği (1):……………………………………………………….,……..

inşaatın Sınıfı :………………………………………………………………

Rakam ve Yazı île

ilk Keşif Tutarı :………………………………………………………………

Son Keşif Tutan (2) :………………………………………………………………..

Sözleşme Tarihi :………………………………………………………………..

Geçici Kabul Tarihi :………………………………………………………………..

Kesin Kabul Tarihi :……………………………………………………………….. İMZA (*)

AÇIKLAMA:

1. ilgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif  tutarı (her/türlü fiyat farkları hariç)  Madde 8/ll-c’ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerim gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.

NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6’daki bu işe ait müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık veiskan Bakanlığına gelmiş olması gerekir.  Madde 8/ll-c’ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir