Torba Tasarıda Neler Var?

Kamuoyunun ilk olarak af  yasası olarak adlandırdığı daha sonra ise memurlara yönelik düzenlemelerinde eklenmesi ile birlikte adı Torba Tasarı olarak anılmaya başlanan yasa tasarısı maddeleri meclis komisyonlarında büyük tartışmalar eşliğinde oylanarak kabul edilmeye devam ediyor. Peki bu kadar büyük tartışmalara, toplumsal tepkiye ve mitinglere neden olan Torba Tasarıda Neler Var? Öncelikli olarak ilk çıkış amacı olan aflara ait başlıkları verelim: 31 Aralık 2010 tarihli ve bu tarihten önceki ödenmemiş tüm vergiler, trafik cezaları, para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacaklar torba tasarı kapsamında yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulacaktır. Yeniden yapılandırma işlemi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin borç ile ilgili olarak dava açmamaları, dava açtılar ise bu davalarından vazgeçmeleri ve hiç bir şekilde kanuni işleme başvurmama şartı getiriliyor. Bu şartlara uyan kişilerin başvruları değerlendirilecek ve ödemede bulunmadıkları borç toplamları için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları üzerinden borçları yeniden yapılandırılarak ödeme tablosu oluşturulacaktır. Ödeme vade ve tutarlarını düzenli olarak gerçekleştiren kişilerden hiç bir şekilde vergi cezası yada gecikme zammı talep edilmeyecektir. Ayrıca belirli bir tutarın altında kalan idari para cezaları, geçiş ücretleri, sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi gibi bir çok alacaktan devlet vazgeçecek ve tahsili için işlem yapmayacak.

Devlet memurlarını ilgilendiren önemli maddeler arasında ise kısa çalışma ödeneği, YAŞ kararı ile uzaklaştırılan personele haklarının iade edilmesi, bayan personel için ücretsiz doğum izninin uzatılması ve gece nöbeti yada vardiya hizmetinin kaldırılması, sözleşmeli personele sendika kurma hakkı tanınması, geçici süreli görevlendirme olarak sayılabilir.

0 comments on “Torba Tasarıda Neler Var?
  1. Daysia dedi ki:

    I thought I’d have to read a book for a dioscvery like this!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir