“işsizlik maaşı”

İşsizlik Maaşı ve Süresi Değişiyor

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte işsizlik maaşına 2016 yılında üst üste zamlar geldi. Asgari ücrete gelen zamdan sonra işsizlik maaşına da yapılan zam memnuniyetle karşılandı. İlerleyen günlerde de yeni bir zam yapılacağı kulislerde dolaşan haberler arasında.

Asgari ücret zammından sonra işsizlik maaşı toplam 305 TL artış gösterdi. Bununla birlikte işsizlik maaşı 2016 yılının ikinci yarısında 2.100 TL’ye kadar yükselecek. Hükümet ve İŞ-Kur arasında yapılan anlaşmaya göre işsizlik maaşlarının niteliği ve alım kriterleri de değişecek. Buna göre, SSK’ya bağlı olarak çalışan her vatandaşın işsizlik ödeneği alması söz konusu olacak. Ayrıca yapılacak olan yeni bir düzenleme ile yeni dönemde istifa eden veya kendi isteği nedeniyle işten çıkan kişiye de işsizlik ödeneği verilebilecek. Bu kural devreye girerse ve kanun tasarısı kabul edilirse işsizlik maaşı alım kriterlerden bütün şartlar yaş ve eğitim başta olmak üzere yeniden düzenlenecek.

İşsizlik maaşı olan kişi sayısı 2016 yılında yaklaşık 193 binden 321 bine yükseldi. Bu sayının yapılacak olan yeni düzenleme ile artması hedefleniyor. İşsizlik maaşı almadaki zorlu kriterler azaltılacak ve daha çok kişinin işsizlik maaşından yararlanması söz konusu olabilecek.

İşsizlik Sigortası Kimlere Ödenir?

İşsizlik Sigortası Kimlere Ödenir?

İşsizlik sigortası devlet tarafından kurulan, çalışanın kendi istek ve iradesi dışında,hiçbir kusuru bulunmazken işveren tarafından işine son verilmesi halinde işsiz kaldıkları süre boyunca uğrayacakları zararı ve gelir kaybını önlemeye yönelik bir sigorta çeşididir. Özellikle ani olarak işten çıkarılan kişilerin kendilerinin ve ailelerinin içine düşeceği durun düşünülünce işsizlik sigortasının önemi daha iyi anlaşılır. İşsizlik sigortasına hak kazananlara devlet her ay    İşsizlik ödeneği ödeyecektir. İşsiz kalan çalışanın bu ödenekten yararlanma süresi ise çalışmış olduğu süreye göre hesaplanır. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180 (yüzseksen), en fazla 300 (üçyüz)  gün süre ile işsizlik ödeneği alabilirler.  İşsizlik ödeneği ilgili kanun gereğince asgari ücretin netini geçemez. İşsizlik ödeneği önce günlük olarak hesaplanır. Bu hesaplama  sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisidir. Daha sonra hesaplanan  bu günlük kazanç her ayın sonunda devlet tarafından sigortalı adına açılan banka hesabına yatırılır. Ayrıca sigortalı her türlü sağlık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam eder.

Peki işsizlik sigortası kimlere ödenir?

1-işten çıkarılmadan önceki son üç yıl içersinde en az 600 gün prim ödeyen,

2- işten çıkarılan tarihten geriye doğru 120  gün boyunca kesintisiz prim ödeyen,

3-işten çıkarılma sebebinin İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olmaması

4-işinden ayrılan sigortalının işyerinden almış olduğu işten ayrılma bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içersinde işkurun ilgili ünitesine şahsen başvurarak vermesi halinde işsizlik sigortasından aşağıdaki grupta yer alan herkes faydalanabilir;

-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar,Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiyede sigortalı olarak çalışan yabancılar,4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçileri,Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar,Kamu ve Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar,  Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar,  Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,

Yukar k