Yeni Döner Sermaye Yönetmeliği

Yüksek Öğrenim kurumu yeni uygulamaya geçecek ”Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği” kamu oyuna duyurdu. Yeni açıklanan bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak  yürürlüğe girdi. Yeni yürürlüğe giren bu yönetmelik ile beraber yüksek eğitim kurumlarında çalışan personellerin döner sermaye gelirlerinden alacakları payın belirlenmesine ilişkin yeni kurallar yer alıyor. Yeni kurallar çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personellere ünvanları, yerine getirdiği görevleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri, eğitim-öğretim ve araştırma projelerine katkıları, kişisel performansları ve çalışmış oldukları bölümün risk durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Döner sermaye gelirlerinin Yeni Döner Sermaye Yönetmeliği  ile belirlenen bu kriterlere göre hesaplanarak yetkili kurullar tarafından belirlenen birimler ve alt birimler tarafından öğretim elemanları ve çalışan personele dağıtılacaktır. Yeni Döner Sermaye Yönetmeliği ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesinin c fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında kalan ve döner sermaye geliri elde edilmesine katkıda bulunmayan memurlara, sözleşmeli personele ve öğretim elemanlarına döner sermaye ödemesi yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir