İşkur Defter Onaylatma Dilekçe Örneği

İşkur defter onaylatma dilekçe örneği nasıl olmalıdır diye araştırma yapıyorsanız yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Mükelleflerin, tutmakla mükellef oldukları defter ve belgeleri kuruma ibraz etmek için dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. İş kur iş sağlığı güvenliği defterleri her hangi bir ücret almadan onaylanmaktadır. İş kur defter onaylatma dilekçelerini işverenler iş yerlerinin bağlı olduğu iş kur merkezlerine başvurabilirler. Farklı iş kur merkezine yapılacak başvurular kabul edilmeyerek, hangi merkeze başvurulacağı yönlendirilmesi yapılacaktır.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 4. maddesi 1. Fıkra e bendi onaylı defteri tanımlamaktadır.

Onaylı Defter; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defterdir.

Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu İşkur müdürlüğüne veya notere her sayfası mühürlenmek suretiyle hazırlatılır.

Onaylı defterde yapılan tespitler iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve iş veren tarafından imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler iş verene tebliğ edilmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir