Gelir İdaresi Eleman Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak 50 kişinin işe alımının gerçekleştirileceği ilanında bulundu. Adaylar sınava tabi tutulacaklar ve sınav için belirlenen kontenjan 1000 kişi. 1000 kişinin üzerinde başvuru olması halinde ise başvuruda bulunan adaylar KPSS puanlarına göre sıraya konulacak ve en yüksek puana sahip 1000 kişi sınava girmeye hak kazanacak.  Sınav yeri olarak Ankara sınav tarihi olarak ise 02 Nisan 2011 tarihi belirlenmiş durumda. İlana göre sınav 2 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da Ankarada yapılacak. Gelir İdaresi Eleman Alımı sınavı ile ilgili olarak yapılan diğer açıklamalar ise şöyle:

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 02 Nisan 2011 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da

yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP – 49 puan türünde 75 ve üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardın birini bitirmiş olmak,

– Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

– Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

– Daha önce Devlet Gelir Uzmanlığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

IV – SINAV BAŞVURUSU

– Başvurular, 24 Şubat 2011 tarihinde başlayıp 11 Mart 2011 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan “A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 11 Mart 2011 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Hukuk Grubu

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

c) İktisat Grubu

– Makro İktisat

– Mikro İktisat

– Uluslararası İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

– Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

– Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

– Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

– Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır.

Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir

VIII – DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavında başarılı olanlardan ilgili yönetmelikte belirtilen belgelerini kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanacaktır.

Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

0 comments on “Gelir İdaresi Eleman Alımı
 1. Asuman Temizel dedi ki:

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Adı Soyadı : Asuman TEMİZEL
  Doğum Yeri ve Tarihi : İZMİR
  Ev Adresi : 225 Sok.No:13 K.1 Buca-İZMİR
  Doğum Tarihi : 25.03.1978
  Medeni Durum : Evli
  Tel : 442 65 10 – 0536 377 62 97
  Mail Adresi : asuman-temizel@hotmail.com

  EĞİTİM

  • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü (2005 mezunuyum)
  • Adnan Menderes ÜniversitesiYenipazar M.Y.O.Bankacılık Bolümü (2001 mezunuyum)
  • İzmir Atatürk Tic. ve Meslek Lisesi Bankacılık Bölümü (1996 mezunuyum.)

  İŞ TECRÜBESİ

  • Barış Gross Marketler Ltd.Şti.Muhasebe Bölümü(2009)
  • Gestay Günaylar Asansör San.Tic.Ltd.Şti. Muhasebe Bölümü ( 2006-2007)
  • Tara Yapı Malz.A.Ş.Muhasebe Bölümü (2003-2004)
  • Pehlivanoğlu Marketçilik A.Ş.Muhasebe ve Finans Bölümü (1999-2003)

  SERTİFİKALAR
  Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

  BİLGİSAYAR BİLGİSİ
  Link (Çok İyi Düzeyde)
  Netsis ( İyi Düzeyde)
  AkınSoft (İyi Düzeyde)
  MS Windows (İyi Düzeyde)
  Excel (İyi Düzeyde)

  REFERANSLAR
  Hanif Pehlivanoğlu Pelivanoğlu Mark.A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. (0232 864 20 20)
  İsmet Pamukkale Pelivanoğlu Mark.A.Ş. Muhasebe Müdürü (0232 864 20 20)
  Züleyha Karasu Tara Yapı Malz.A.Ş. Bölüm Şefi (0232 449 49 11)
  Dursun Özgünay Gestay Günaylar Ltd.Şti Şirket Yöneticisi (0232 265 43 33)
  Şafak Terzi Barış Gross Mark.İşl. Satınalma Böl. (0232 853 73 89)
  DİĞER
  • Sigara kullanmıyorum

  HOBİLER
  Kitap okumak, fotoğraf çekmek, sinemaya gitmek, yemek yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir