İşsizlik Sigortası Kimlere Ödenir?

İşsizlik Sigortası Kimlere Ödenir?

İşsizlik sigortası devlet tarafından kurulan, çalışanın kendi istek ve iradesi dışında,hiçbir kusuru bulunmazken işveren tarafından işine son verilmesi halinde işsiz kaldıkları süre boyunca uğrayacakları zararı ve gelir kaybını önlemeye yönelik bir sigorta çeşididir. Özellikle ani olarak işten çıkarılan kişilerin kendilerinin ve ailelerinin içine düşeceği durun düşünülünce işsizlik sigortasının önemi daha iyi anlaşılır. İşsizlik sigortasına hak kazananlara devlet her ay    İşsizlik ödeneği ödeyecektir. İşsiz kalan çalışanın bu ödenekten yararlanma süresi ise çalışmış olduğu süreye göre hesaplanır. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180 (yüzseksen), en fazla 300 (üçyüz)  gün süre ile işsizlik ödeneği alabilirler.  İşsizlik ödeneği ilgili kanun gereğince asgari ücretin netini geçemez. İşsizlik ödeneği önce günlük olarak hesaplanır. Bu hesaplama  sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisidir. Daha sonra hesaplanan  bu günlük kazanç her ayın sonunda devlet tarafından sigortalı adına açılan banka hesabına yatırılır. Ayrıca sigortalı her türlü sağlık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam eder.

Peki işsizlik sigortası kimlere ödenir?

1-işten çıkarılmadan önceki son üç yıl içersinde en az 600 gün prim ödeyen,

2- işten çıkarılan tarihten geriye doğru 120  gün boyunca kesintisiz prim ödeyen,

3-işten çıkarılma sebebinin İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olmaması

4-işinden ayrılan sigortalının işyerinden almış olduğu işten ayrılma bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içersinde işkurun ilgili ünitesine şahsen başvurarak vermesi halinde işsizlik sigortasından aşağıdaki grupta yer alan herkes faydalanabilir;

-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar,Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiyede sigortalı olarak çalışan yabancılar,4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçileri,Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar,Kamu ve Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar,  Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar,  Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,

0 comments on “İşsizlik Sigortası Kimlere Ödenir?
  1. enes haci erdogan dedi ki:

    aile durumum kotu oldugu icin bursa ihtiyacim var aile durumum iyi olsaydi eger ben bu basvuruyu yapmazdim burslarini aile durumu gercekten dusuk kisilere veriniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir