Mirac Kandilini İŞ bulmak için vesile yapın

Öncelikle değerli site ziyaretçilerim. Mirac Kandiliniz Mübarek Olsun der sizlere aşağıda iş bulma ve işleri kolaylaştırma ile alakalı duaları vermekten gurur duyarım.
**Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) zaman zaman 990 kere tekrarlanır…

Veya

‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) 1150 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır…

Allah kimseyi işsiz bırakmasın…Yaptıgımız duaları kabul etsin.işi olmayan kardeşlerimize inşalalh rabbim hayırlı kapılar açsın.
***İş Duaları

OKUNUŞU: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”

ANLAMI : ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”
***İş Bulunması İçin Okunacak Dua

‘Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) zaman zaman 990 kere tekrarlanır…

Veya

‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) 1150 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır…
***Darlığa Düşen Kimsenin Okuyacağı Dua

” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”

MANAS I:
“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim, O’na güvendim.”

Zorluk : 1 – Süre : 5
İşe Başlarken Okunacak Dua

” Allâhümme hirlî vahterlî. ”

MANASI:
“Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

*
**İş Bulmak İçin Etkili Güçlü Dua

her namazdan sonra 5 defa okunacak bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin

Zorluk : 5 – Süre : 8
İş Sahibi Olma Duadı

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasulullah”
(Allah’ım, efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salat eyle…Çok sıkıntım var,bana yardım et ya Rasulallah…)

Yukarıdaki salavatı şerifeyi ,her cuma 100 kez okuyanlar 40 cumayı tamamlamadan iyi bir işe sahip oluşmuşlarıdır.İş haricinde bir çok hayrı bulmak içinde faydalıdır.
***Zengin Olma Duası

Bismillahirrahmanirrahim kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr İnneke alâ külli şey’in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb

Mal ve mülk sahibi olmak,maddi ve manevi iktidara erişmek,izzet ve şerefin artması,servet ve saadetinin çoğalmasını isteyen kimse her gün en azından (4) kere yukarıdaki ayet-i kerimeleri okur ve vird edinerek devam ederse ,çok kısa zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler zuhur eder.Her günü bir gün evvelkinden daha iyi olur ve daha rahat ve saadetli geçer. Herkes tarafından sevilir.

*
***İş Arama Duası

İş bulmak için yapılacak terkip 9 gün devam edilecek ve uygulama zaman fajir den sonra yani sabah namazından sonra :

Önce niyet edip :
Sureyi okumadan önce Peygamber efendimize salatu selam getirin
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.” Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
(3 kere okunacak)
Sonra süreyi okurken kaf harfine gelince durun ve 9 kez Ya kerim deyin ve süreyi tamamlayın.Süreyi tamamladıktan sonra Kainatın Efendisine Yine Yukarıdaki salatu selamı 3 kez okuyun
Allah Cümlemizin Halis Dualarını kabul etsin
Amin Ya rabbel Alemiin…..

DUA SURESİ

AL DUHA (THE LATE MORNING)

Bismillahirrahmanirrahim.

Ved duha. velleyli iza seca. ma veddeake rabbuke vema gala. velel ahiretu hayrun leke minel ula. velesevfe yuğtike rabbuke feterda. elem yecidke yetimen feeva. ve vecedeke zallen feheda. ve vecedeke ailen feeğna. feemmel yetime fela teghar. ve emmes saile fela tenhar. ve emma biniğmeti rebbike fehaddis.

Anlamı:

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh ‘ın adıyla.

1. Andolsun kuşluk vaktine
2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,
3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.
**İşlerini Kolaylaştırmak İçin Dua

VE KUL RABBİ ZİTNİ İLMA bu duayı 100 defa oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir