Özel Güvenlik Görevlileri İçin Müracaat Formu

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen kişiler için gerekli olan özel güvenlik kimlik kartı almak için müracaat evrakları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve Özel Güvenlik Görevlileri İçin Müracaat Formu aşağıda yer almaktadır. İlgili yönergeleri izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Başarılar dileriz.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI

1- Dilekçe.

2- Temel eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi. (Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar (Sözleşmeli Personel Olmaz) ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar Sertifika yerine ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile emekli sandığı tanıtım kartı ve personel kimlik kartının fotokopisini getirecektir.)

NOT: Genel kolluk kuvvetlerinin emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre dolmamış olması gerekmektedir.

3- Silahlı müracaatlar için Devlet Hastanelerinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli sağlık kurulu raporu.

Silahsız müracaat için Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli sağlık kurulu raporu.

NOT: Sağlık raporlarının üzerinde GÖZ, K.B.B., ORTOPEDİ, NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir.

4- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. (Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi vb.)

5- Bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.(Muhtar Onaylı) (2 Adet)

NOT: Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır.

6- Üzerinde TC kimlik numarası bulunan

nüfus cüzdanı, ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi.(2 Adet)

7- Kan grubunu gösterir belge fotokopisi.

8- Son altı ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf.

NOT: Vesikalık fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle ön cepheden çekilmiş olacaktır.(Erkekler için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir.)

9- Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuzu.

NOT: Vergi dairelerine 9103 nolu Özel Güvenlik Ruhsat Harcı hesabına yatırılacaktır.

(2010 yılı için Özel Güvenlik Ruhsat Harcı tutarı:324TL’ dır.)

Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya içerisinde teslim edilecektir.

Silahsız kimliğini alıp silahlı kimlik almak isteyenler, silahsız kimliğin aslı ve fotokopisi, (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (8) nolu belgeler ile müracaat edeceklerdir.

NOT: Silahsız müracaatında devlet hastanelerinden alınan “Silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu teslim edenlerin sağlık raporunun geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olup, silahlı müracaat sırasında sağlık raporunun kullanılabilmesi için fotokopisinin müracaat sahibinde bulunması gerekmektedir.

Kimliği hazırlananların ismi www.iem.gov.tr – özel güvenlik kimlik sorgu linkinden T.C. numarası ile sorgulanabilmektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1-ADI VE SOYADI : FOTOĞRAF

2-İKAMETGAH ADRESİ :

3-HALEN OTURMA ADRESİ :

4-ÖĞRENİM DURUMU ………………………………………………………….

ENSON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKUL UN ADI VE YERİ

TARİHTEN-TARİHE ….……../……….

5-AİLEYE DAİR BİLGİLER

ADI-SOYADI DOĞUM YERİ

TARİHİ UYRUKLUĞU YAŞAYANIN ADRESİ

Babasının

Annesinin

Eşinin

Kardeşlerinin

18 Yaşından

Büyük

Olanlar

6-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER: ………………………………………………..

İŞİN ÇEŞİDİ TARİHTEN-TARİHE İŞVERENİN ADRESİ AYRILIŞ NEDENİ

7-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA

DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.

VAR: YOK:

Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm. Tarih Ve İmza NÜFUS CÜZDAN SURETİ

T.C.KİMLİK NO : KÖYÜ :

SOYADI : CİLT NO :

ADI : SAYFA NO :

BABA ADI : KÜTÜK NO :

ANA ADI : VERİLİŞ SEBEBİ :

DOĞUM YERİ : VERİLİŞ TARİHİ :

DOĞUM TARİHİ : SERİ NOSU :

MEDENİ HALİ : KAYITLI OLDUĞU :

UYRUĞU : NÜFUS İDARESİ :

DİNİ : ASKERLİK HİZMETİ :

İLİ : a)Başlama Tarihi :

İLÇESİ : b)Terhis Tarihi :

MAHALLESİ : CEZALARI :

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI ADI GÖREVİ İMZA MÜHÜR ONAY TARİHİ

NOT :Bu Form Kesinlikle Bilgisayar Veya Daktilo İle Doldurulacaktır

MÜRACAAT FORMU

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü)

Silahsız/Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmem için hakkımda gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmesi hususunu;

Arz ederim. …/…/…..….

ADRES : Adı Soyadı

İmzası

TEL (Ev-İş) :

Genel Kolluk Dilekçe Örneği;

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü)

………………………………………. kadrosunda çalışmakta iken …../…./…….. tarihinde emekli oldum/kendi isteğimle ayrıldım. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Çalışma izin belgesi almak istiyorum.

Gereğine bilgilerinize arz ederim. …../……/……..

ADRES : Adı Soyadı

İmzası

TEL (Ev-İş) :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir