Engelli İşçiye Nakil Hakkı

Engelli memurdan sonra engelli işçiye de nakil hakkı getirilmiştir. Meclis ihtisas komisyonunda verilen bir önerge kabul edilerek kanun tasarısına eklenmiştir. Buna göre,

Sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkanları ve teşkilat yapıları göz önüne alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilemez.

Bu haktan yararlanma hakkı tanınanlar sadece kurum içinde yer değişikliği isteyebilecektir. Kurumlararası yer değişikliği istenmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir